Veronika Futejová

absolventka masmediálnych štúdií FF UPJŠ Košice

momentálny pobyt: Lipany (Slovensko)

= spontánnosť, umelecká duša

protagonistka zo sprievodných videí, autorka textov, dizajn webu

momentálny pobyt: Praha (Česká republika)

absolventka cestovného ruchu FMV VŠE v Prahe

= detailistka, umelecká duša

iniciátorka projektu, editorka textov, dizajn loga a webu

KONTAKT

PREŽITE...

Výborně! Zpráva byla přijata.

AUTORI

kto sme

endž

futti