Rusom sa poslúžilo aj kotlíkmi a pohármi, zemepáni mali mať pripravené pivo a iné tekutiny na uhasenie smädu

1805

 Napoleon I. viedol jednu víťaznú vojnu za druhou a dobýval oblasti celej Európy

2. december, pod Austerlitzom v bitke troch cisárov sa stretli francúzsky cisár Napoleon Bonaparte, rímskonomecký cisár František I. a ruský cár Alexander I.

bitka skončila porážkou rusko-rakúskych spojencov

ruský cár Alexander I. v zápase proti Napoleonovi stratil mnoho vojakov

vojvodca Michail Illarionovič Kutuzov, sa na čele ruských vojsk vracal do rodnej vlasti naprieč Uhorskom,

prechádzal aj cez východ Slovenska

1. Kutuzovova zastávka: KOŠICE

1805/1806

Košice a okolie, miestodržiteľská rada urobila to najnutnejšie a Abovská aj Turnianska stolica sa dokázali postarať o ruské vojsko v počte 31 000 vojakov a 7 000 koní rozdelených do 5-tich oddielov

zásobovanie všetkých piatich kolón organizovala stolica v presne vyvážených porciách pre ľudí aj zvieratá,
najzložitejšou úlohou starostlivosti o cárske vojsko bolo zásobovanie mäsom,

spolu bolo nutné pripraviť 330 volov

naproti prichádzajúcemu vojsku boli za stolicu vyslaní František Lánczy a Žigmund Tóth, takže všetko prebehlo celkom hladko

30. december, v Košiciach sa objavili prvé kolóny cárskej armády, viedol ich generál Buxhöwden so sprievodom a 130 kozákmi

Zdroj textu:

 

AHOJ BARDEJOV. Generál Kutuzov v Bardejove. In: Youtube [online]. Uverejnené 27. 01. 2015 [vid. 2017-04-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=1yhg48d5SeE

 

ELIÁŠ, Š. Dejiny Košíc v dátach 3. diel/B Novovek 1711 – 1849.

Košice: TypoPress, 2014. 611 s.

ISBN 978-80-89496-13-6.

KOŠICE. Pamätná tabuľa maršalovi M.I. Kutuzovovi.

Kosice.sk [online]. [cit. 2015-03-08]. Dostupné z:
http://www.kosice.sk/static/history/pamatniky/kutuzov.htm

KOŠICE

BARDEJOV

KOŠICE a BARDEJOV

1805

1805/1806

1806

2017

2017

po odchode z Košíc si to Kutuzov so svojím vojskom namieril na severovýchod našej krajiny a jeho jednou z ďalších zastávok na ceste do vlasti sa stalo historické mesto Bardejov

o tejto skutočnosti svedčí ďakovný list z roku 1806, ktorý je dodnes uchovaný v Štátnom archíve v Bardejove, 

kópia listu je vystavená v expozícii Dejiny Bardejovských Kúpeľov Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch

1806

                  Hlavná ulica č. 59, Košice

pobyt Kutuzova a ruskej armády v Košiciach aj dnes pripomína pamätná tabuľa na budove Historickej radnice 

„Na pamiatku pobytu maršala M. I. Kutuzova slávneho ruského vojvodcu v Košiciach v dňoch 30. 12. 1805 – 4. 1. 1806.“

 

bronzová tabuľa s reliéfom Kutuzova bola odhalená v roku 1971,

jej autorom je akademický sochár Juraj Bartusz

nezvyčajný Silvester, počas ktorého sa oslavovalo a na Nový rok sa konal v Redute bál,

voľajako nikto nebral na vedomie, že bol ťažko porazený uhorský kráľ František I. a nie Napoleon

31. december 1805, do Košíc došiel aj M. I. Kutuzov s elitnou spoločnosťou mnohých generálov, kapitánov, plukovníkov a iných vysokých štátnych hodnostárov doprevádzaný 200 ozbrojenými kozákmi,

zástupcovia mestskej samosprávy M. I. Kutuzova slávnostne privítali

Košičania boli v starostlivosti o Rusov veľmi ústretoví a priateľskí,

generáli a najvyšší dôstojníci spolu s Kutuzovom dostali ubytovanie v domoch šľachty a bohatých mešťanov

4. január 1806, sám maršal M. I. Kutuzov sa s Košičanmi pekne rozlúčil 4. januára 1806

6. január 1806, magistrátu mesta sa písomne poďakoval nemeckým listom, zrejme bol jeho dojem z mesta a tunajšej inteligencie veľmi dobrý,

dnes tento list opatruje Archív mesta Košice

2. Kutuzovova zastávka: BARDEJOV

M. I. Kutuzov na Slovensku navštívil aj:

obec Rišňovce

pre viac info:

http://www.risnovce.sk/pamiatky/m%C3%BAzeum-m-i-kutuzova.html