Alexander I. 

cár

Zdroj textu:

ENTSIKLOPEDIYA KRUGOSVET. Aleksandr I.. Krugosvet.ru [online]. © 1997-2015 [cit. 2015-03-08].
Dostupné z: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ALEKSANDR_I.html

STAR MEDIA. Romanovy. Fil'm Shestoy. StarMedia. Babich-Design. Dokumental'nyy Fil'm. In: Youtube [online]. Uverejnené 07. 12. 2013 [vid. 2017-04-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE&t=2707s

23. december 1777, Sankt Peterburg

1. december 1825, Taganrog

(neoficiálne 1864)

dostal meno Alexander (z gr. „ochranca ľudí“)

1793, oženil sa s dcérou bádenského markgrófa Luisou Mariou Augustou, ktorá neskôr prijala meno Elizabeta Alexejevna

1801, po smrti svojho otca sa stal ruským cárom

počas svojej vlády uskutočnil niekoľko významných reforiem a upevnil medzinárodné postavenie Ruska

porážka v bitke pri Slavkove (2. december 1805) a v bitke pri Friedlande (14. jún 1807) proti Napoleonovi I.

častnil sa dvoch koalícií proti napoleonskému Francúzsku (s Pruskom 1804 – 1805, s Rakúskom 1806 – 1807)

víťazstvo v bitke pri Lipsku (16. – 19. október 1813), dostal sa do Francúzska

za svoje víťazstvo nad Napoleonom I. si vyslúžil prívlastok "blahoslavený", Európa mu ležala pri nohách

Viedenský kongres 1814 - 1815, jeden z jeho hlavných  účastníkov,  vytvorenie Svätej aliancie - v snahe o vznik nového európskeho spoločenstva na báze nábožensko-politických princípov

= reformátor, vynikajúci diplomat, vznešené ciele, romantik